Założyciel

Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć jego dużą wersję.Robert Spiske urodził się 29 stycznia 1821 roku w Leśnicy koło Wrocławia. Po ukończeniu studiów filozoficznych i teologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim kontynuował naukę w Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Dnia 18 czerwca 1847 roku biskup wrocławski Melchior Diepenbrock udzielił mu święceń kapłańskich. W 1848 roku otrzymał nominację na wikariusza parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny na Piasku, następnie parafii p.w. św. Michała Archanioła we Wrocławiu.
W latach 1864-1883 pełnił obowiązki proboszcza przy kościele św. Stanisława, Doroty i Wacława.
Całe życie kapłańskie spędził we Wrocławiu jako duszpasterz, gdzie przez ponad  40 lat ofiarnie służył Bogu i ludziom. Odznaczał się wielką gorliwością o zbawienie dusz jako znakomity kaznodzieja, cierpliwy spowiednik i niestrudzony nauczyciel konwertytów. Miał szczególny dar nawracania osób błądzących. Obdarzony charyzmatem miłosierdzia dostrzegał potrzeby ludzi biednych, bezdomnych i opuszczonych - zwłaszcza dzieci i młodzieży. Pragnienie zaradzenia istniejącym potrzebom społecznym skłoniło ks. Roberta Spiskego do założenia żeńskiego zgromadzenia zakonnego, które od dnia 14 czerwca 1859 roku rozpoczęło swoją działalność jako Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi.
Jeszcze za życia zyskał sobie opinię człowieka świątobliwego i autentycznego „apostoła miłości”. Zmarł 5 marca 1888 roku podczas modlitwy brewiarzowej.
Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Ks. Roberta Spiskego trwa.

ZAŁOŻYCIEL
HISTORIA
DUCHOWOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ
Powrót do głównej strony