Historia

Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć jego dużą wersję. Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi zostało założone w 1859 r. we Wrocławiu przez ks. Roberta Spiskego za zgodą papieża Piusa IX, który pobłogosławił je słowami: "Niech Bóg błogosławi to ziarnko gorczycy, tak, aby zeń wyrosło wielkie drzewo".
Zgromadzenie posiadało już wówczas własny dom i dom dziecka przy dzisiejszej ulicy Sępa Szarzyńskiego 27/29. Wkrótce po zatwierdzeniu papieskim do Zgromadzenia zgłaszały się nowe kandydatki. Zgromadzenie rozwijało się prężnie, roztaczając swoją opiekuńczo - wychowawczą działalność wśród zaniedbanych dzieci i młodzieży. Boska Opatrzność czuwała nad jego rozwojem. Znaleźli się również dobrzy, ofiarni ludzie, którzy wspierali dzieło ks. Roberta Spiskego i Sióstr Jadwiżanek, świadcząc pomoc materialną.
W latach 1875-1879 dzieło ks. Roberta Spiskego zostało zagrożone w swoim bycie przez "ustawy kulturkampfu". Siostry musiały opuścić swój własny dom we Wrocławiu oraz dzieci i udać się na wygnanie do Czech. Opiekę nad domem sióstr i dziećmi sprawowała osoba świecka, hrabina Eleonora Stolberg - dobrodziejka Domu św. Jadwigi. To bolesne doświadczenie i cierpienia sióstr były ewangelicznym obumieraniem ziarna pszenicznego, aby mogło w przyszłości wydać owoc stokrotny. Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć jego dużą wersję.
Likwidacji uległy wówczas wszystkie placówki Zgromadzenia znajdujące się na terenie państwa pruskiego, z wyjątkiem jednej w Bardzie Śląskim.
Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi od zarania swego istnienia jest Zgromadzeniem wielonarodowościowym. Siostry na wygnaniu osiedliły się w Niezamyślicach w diecezji ołomunieckiej i tam rozpoczęły swą działalność opiekuńczo - wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.
Siostry, będąc na wygnaniu utrzymywały stałą łączność z założycielem ks. Robertem Spiske, przebywającym we Wrocławiu.
W 1886 roku kilka sióstr z Niezamyślic przybyło do Katowic - Bogucic, gdzie objęły opieką zakład wychowawczy im. ks. Markiefki, w którym przebywały polskie dzieci - sieroty. W 1889 roku siostry powróciły do Wrocławia, do swojego domu i do dzieci. Zgromadzenie odzyskało również utracone placówki. Siostry czeskiego pochodzenia pozostały w Niezamyślicach, gdzie utworzono w 1921 roku bardzo prężną prowincję czeską.
W 1928 roku została utworzona prowincja duńska, a w 1947 roku prowincja austriacka.
W 1948 roku powstała prowincja niemiecka, z domem głównym w Berlinie, do którego został przeniesiony z Wrocławia zarząd generalny Zgromadzenia.
Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć jego dużą wersję.Mimo wszystkich dramatów, prześladowań, represji Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi zawsze było wierne Ewangelii, Kościołowi i duchowi miłosierdzia, jaki zaszczepił w Zgromadzenie Założyciel ks. Robert Spiske.
Dzisiaj Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi rozwija swoją działalność w  dwóch prowincjach polskich: wrocławskiej i katowickiej; a także poza jej granicami: w Danii, Austrii, Niemczech, Czechach, a od niedawna również na Białorusi.
Do Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi, mogą być przyjęte dziewczęta, obdarzone łaską powołania, odpowiednim zdrowiem, wiedzą zawodową, zdolnością charakteru, pragnące z całą gorliwością i dyspozycyjnością odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa: "Pójdź za Mną."

ZAŁOŻYCIEL
HISTORIA
DUCHOWOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ
Powrót do głównej strony