Działalność

Zadaniem Sióstr św. Jadwigi - zgodnie z wolą założyciela - jest chrześcijańskie wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży, a także opieka nad dziećmi specjalnej troski i zaniedbanymi przez środowisko. Siostry wpływają na duchową formację dzieci i młodzieży w ośrodkach wychowawczych, zakładach leczniczo - wychowawczych, przedszkolach, na katechezie w szkołach i przy parafiach oraz wszędzie tam, gdzie mają kontakt z dziećmi, np.: Eucharystyczny Ruch Młodych”, „Dzieci Maryi”, schole młodzieżowe, dni skupienia, rekolekcje dla młodzieży. Siostry Jadwiżanki pracują również jako organistki, zakrystianki, kancelistki przy parafiach oraz w innych instytucjach  kościelnych między innymi w Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej i Kurii Biskupiej w Katowicach oraz Kurii Diecezji Elbląskiej, a także w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu oraz w domu rekolekcyjnym archidiecezji katowickiej.
Poświęcają się też pielęgnacji chorych w szpitalach, domach opieki i w imię Chrystusa pragną służyć pomocą każdemu człowiekowi. Przez dzieła miłości i miłosierdzia Siostry starają się dawać świadectwo o miłości Boga, coraz bardziej je rozszerzać i przyczyniać się do zbawienia świata.
 
Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć jego dużą wersję.
Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć jego dużą wersję.
Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć jego dużą wersję.
Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć jego dużą wersję.
Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć jego dużą wersję.
Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć jego dużą wersję.
 

ZAŁOŻYCIEL
HISTORIA
DUCHOWOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ
Powrót do głównej strony