Duchowość

Duchowość sióstr św. Jadwigi kształtuje się w oparciu o regułę św. Augustyna. W duchu tej reguły siostry chcą życiem wspólnotowym świadczyć o Kościele i w oparciu o Ewangelię ukazywać swoje eschatologiczne powołanie. Pierwotny wzór chrześcijańskiej i zakonnej wspólnoty ma swe źródło w niezgłębionej wspólnocie Trójcy Przenajświętszej, o której mówi Chrystus w swej arcykapłańskiej modlitwie: ”By wszyscy byli jedno, jak My jedno jesteśmy” (J. 17,22).Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć jego dużą wersję.
Postawą duchowości zgromadzenia jest konsekracja zakonna. W ślubowaniu rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa siostry odpowiadają na wezwanie Boże, oddając swoje życie na służbę Królestwa Bożego, przyczyniając się do zbawienia świata.
Urzeczywistnienie tego ideału wymaga głębokiego życia wewnętrznego. W tym celu ze szczególną miłością uczestniczą codziennie w Ofierze Eucharystycznej. Ciało i Krew Chrystusa, które przyjmują, umacniają je w dążeniu do osiągnięcia zjednoczenia z Bogiem oraz spełnienia czynów apostolskich zgodnych z charyzmatem Zgromadzenia. Konstytucja Zgromadzenia zwraca uwagę na regularność i stałość praktyk: udział w Eucharystii, korzystanie z sakramentu pokuty oraz modlitwy, tak wspólnej, liturgicznej, jak i indywidualnej.

Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć jego dużą wersję.Główną patronką zgromadzenia jest św. Jadwiga, księżna Śląska. Z jej bogatego życia duchowego siostry starają się czerpać i odtwarzać w sobie jej cnoty: zwłaszcza umiłowanie Pisma Świętego, skupienia ducha, modlitwy i pokuty, pełnienia uczynków miłości i miłosierdzia względem każdego człowieka znajdującego się w potrzebie.
W sposób szczególny zgromadzenie jest poświęcone Najświętszemu Sercu  Pana Jezusa. Jako patronów czci również Niepokalanie Poczętą Bogarodzicę Dziewicę Maryję - pokorną Służebnicę Pańską, św. Józefa - Jej oblubieńca, św. Augustyna i św. Franciszka Salezego.
Przez rozważanie tajemnic z życia Pana Jezusa i Jego Matki w modlitwie różańcowej, pogłębiają swoje życie wewnętrzne i zaangażowanie w zbawcze dzieło Chrystusa.

ZAŁOŻYCIEL
HISTORIA
DUCHOWOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ
Powrót do głównej strony